gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

hyfforddiant personal

‘canfod mwy am yr hyn rydym yn ei gynnig'

‘cliciwch yma am ragor o wybodaeth’

'pecynnau aelodaeth gwych'

‘canfod mwy am yr hyn rydym yn ei gynnig'

‘cliciwch yma am ragor o wybodaeth’

oriau agor

dydd llun & dydd mercher dydd mawrth dydd iau dydd gwener dydd sadwrn dydd sul
0615 - 2300 0715 - 2230 0615 - 2230 0615 - 2100 0715 - 1630 0815 - 1600
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01686 628771
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01686 628771

aelodaeth

‘Rydym yn cynnig rhywbeth at ddant pawb, o’r hen i’r ifainc, o ddechreuwyr pur i bobl sy’n hen law ar gadw’n heini. Gallwn addasu sesiwn yn y gampfa i ateb gofynion ffyrdd o fyw prysur a modern. Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen campfa unigryw yn arbennig i gwrdd â’ch anghenion chi. Byddan nhw’n eich rhoi ar ben y ffordd er mwyn i chi fyw’n fwy iach.

 

Mae gennym amrywiaeth o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff brwd sydd wedi derbyn hyfforddiant llawn. Rydym yn gallu cynnig popeth sydd ei angen arnoch i ymarfer a chyflawni eich nodau a’ch uchelgeisiau. Hefyd, mae gennym le i ddadflino, ymlacio a chymdeithasu.’

“Mae’r tîm yn barod i fy helpu a fy nghefnogi bob amser”

I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01686 628771

a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys.