hyfforddiant personal

‘canfod mwy am yr hyn rydym yn ei gynnig'

‘cliciwch yma am ragor o wybodaeth’

'pecynnau aelodaeth gwych'

‘canfod mwy am yr hyn rydym yn ei gynnig'

‘cliciwch yma am ragor o wybodaeth’

oriau agor

Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener Dydd Sadwrn
06:00 - 21:00 07:00 - 21:00 06:00 - 21:00 06:00 - 21:00 07:00 - 15:00 08:00 - 15:00

aelodaeth

‘Rydym yn cynnig rhywbeth at ddant pawb, o’r hen i’r ifainc, o ddechreuwyr pur i bobl sy’n hen law ar gadw’n heini. Gallwn addasu sesiwn yn y gampfa i ateb gofynion ffyrdd o fyw prysur a modern. Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen campfa unigryw yn arbennig i gwrdd â’ch anghenion chi. Byddan nhw’n eich rhoi ar ben y ffordd er mwyn i chi fyw’n fwy iach.

 

Mae gennym amrywiaeth o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff brwd sydd wedi derbyn hyfforddiant llawn. Rydym yn gallu cynnig popeth sydd ei angen arnoch i ymarfer a chyflawni eich nodau a’ch uchelgeisiau. Hefyd, mae gennym le i ddadflino, ymlacio a chymdeithasu.’

“Mae’r tîm yn barod i fy helpu a fy nghefnogi bob amser”


a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Sir Powys.