Nofio

Nofio

Sesiwn Teulu-Bob dydd o’r gwyliau*. Gweler amserlen y pwll ar gyfer sesiynau

Nofio AAA-dydd Mercher 14:30-15:30

Teganau Aqua Run-dydd Mawrth a dydd Gwener 14:30-15:30. £4.40 am hanner awr neu £6.60 am awr.**

Discounted Wet n Wild Fun Session-Thursday 14:30, £3.15 for Adults and £2.25 for Juniors. Floats, rafts and swim toys galore! Fun and excitement is guaranteed in these Wet ‘n Wild fun sessions. 

Profiad Môr-forwyn / Môr-ddyn-NEWYDD SBON y gwyliau hwn! Treuliwch drwy’r wythnos yn dysgu sut i nofio fel môr-forwyn. Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch chi i ymarfer gan gynnwys hyfforddwr arbennig. Wythnos yn dechrau 7 a 21 Awst (sesiynau 45 munud, Llun-Gwener).  £37.50.  Nifer cyfyngedig iawn o leoedd felly archebwch yn gynnar. Ton 5+

* Heb gynnwys gwyliau banc

** Rhaid bod dros 8 oed ac yn nofiwr cymwys mewn dŵr dwfn, y gallu i nofio o leiaf 1 hyd yn gyfforddus mewn dŵr dwfn.

Gwersi Nofio

Gwersi Nofio

Tonau 1-4, £35 am yr wythnos. 31 Gorffennaf, 7 Awst, 14 Awst, 21 Awst a 29 Awst. Bwcio o flaen llaw yn ofynnol

Mae gwersi nofio un i un ar gael hefyd, £27.50 y wers, cysylltwch â’r ganolfan am argaeledd.

Chwarae Meddal Den Dewi

Chwarae Meddal Den Dewi

Ar agor bob dydd gyda slotiau 1.5 awr, gwiriwch yr amserlen am yr amseroedd diweddaraf.

Sesiynau chwarae meddal ASA yn Den Dewi bob dydd Mercher a dydd Sul.

** Argymhellir bwcio ymlaen llaw

** Llogi parti ar gael, galwch heibio neu ffoniwch ni ar 01686 628771 i ymholi

Tocyn DIDERFYN 6 wythnos ar gael - £40 y plentyn, perffaith ar gyfer y dyddiau glawog yna!

Chwaraeon

Chwaraeon

Gwersyll Nofio 30 Awst – 1 Medi, 9:00-16:00, £75,  8+oed

Sgiliau Pêl-fasged Dydd Gwener 11 a 18 Awst, £10, 6-12 oed.

Sgiliau Pêl-droed Dydd Mercher 2, 9, 16 a 23 Awst, £10,  6-12 oed.

Gwersyll Pêl-rwyd Dydd Gwener 4 a 25 Awst, £10, 6-12 oed.

Achubwr Bywyd Rookie

Achubwr Bywyd Rookie

Dewch i ddarganfod sut beth yw bod yn achubwr bywyd yn ein sesiwn llawn hwyl yn dysgu sgiliau newydd.

3 a 24 Awst.

Canllaw Oedran: 8+

Rhaid archebu lle am mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael.