ymaelodwch heddiw

ymaelodwch heddiw ac fe gewch ymweld â ni faint a fynnwch

Mae Freedom Leisure Maldwyn cynnig cyfleoedd iechyd, ymarfer corff a ffitrwydd i wella iechyd a lles yr holl gymuned.

Mae gennym gynlluniau aelodaeth sy’n cynnig gwerth am arian bendigedig. Gallwch ddewis o blith Debyd Uniongyrchol misol neu ddewisiadau lle rydych yn talu am y flwyddyn.


Mae aelodaeth lawn yn rhoi’r manteision canlynol i chi:-

  • Defnydd diderfyn o’r ystafell ffitrwydd

  • Dosbarthiadau ffitrwydd diderfyn

  • Nofio faint a fynnwch

  • Llogi’r cyrtiau am ddim ar adegau llai prysur(Cewch gadw lle ar y diwrnod)

  • Blaenoriaeth archebu wyth diwrnod

  • Archebu ar-lein

Byddwch yn cael mynd i ganolfannau Freedom Leisure eraill fel rhan o’ch aelodaeth


Cysylltwch â ni heddiw a siaradwch ag aelod o’n tîm.

Byddwn yn trefnu cwrdd â chi ar amser sy’n gyfleus i chi a’ch dangos o gwmpas y ganolfan a’r hyn y bydd eich aelodaeth yn ei chynnig i chi.

Byddwn y trafod y cynllun aelodaeth gorau ar eich cyfer ac egluro’r amryw ddewisiadau sydd ar gael. Pa un a ydych yn chwilio am aelodaeth ar gyfer oedolion, teulu, aelodaeth ar y cyd, iau, consesiwn neu nofio’n unig, mae gennym gynllun hwylus fydd at eich dant chi.

Membership enquiry form