Rydym wedi addasu ystafell yn unswydd ar gyfer beicio dan do. Mae system dymheru awyr yn y stiwdio sy’n golygu eich bod yn gallu gwneud y gorau o’ch profiad seiclo.

Yn ystafell gynadledda gynt, mae’r Stiwdio Droelli’n lle unswydd 10m x 5m ar gyfer y profiad troelli gorau un.

Mae gan y stiwdio system dymheru awyr a goleuadau disgo yn ogystal â llwyfan ar gyfer hyfforddwyr. Ar ben hyn rydym wedi gosod ffenestri mwy i gwblhau’r gwaith adnewyddu. Mae hyn oll yn ei wneud yn lle gwych ar gyfer eich dosbarth troelli.

cynadleddau

Er mai ar gyfer beicio dan do y mae’r ystafell yn bennaf, rydym yn ei rhoi ar osod o dro i dro yn ystod y dydd neu ar benwythnosau ar gyfer cynadleddau. Gall y rhain amrywio o gyfarfodydd i gyrsiau o bob lliw a llun. Mae digon o le i gynnal cyfarfod ar gyfer ugain o bobl. I drafod hyn mwy ffoniwch ni ar 01686 628771 neu anfonwch e-bost: maldwyn.office@freedom-leisure.co.uk..