Gweithgareddau ar y Gweill

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff: NERS

Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff: NERS

Mae ein rhaglenni Atgyfeirio Iechyd yn cynnig cymorth ac arbenigedd wedi'u teilwra i'r unigolion neu'r grwpiau hynny o bobl y mae angen presgripsiwn ymarfer corff arbenigol arnynt i reoli cyflyrau iechyd presennol neu atal afiechyd.

Mae'r rhaglenni sy'n cael eu rhedeg gennym yn cynnwys: ymarfer corff drwy atgyfeirio, rhaglenni rheoli pwysau, atal cwympiadau, adferiad cardiaidd a llawer mwy.

Os oes gennych ddiddordeb i gael eich cyfeirio at eich rhaglen Atgyfeirio Iechyd lleol, meddyg teulu lleol i gael gwybod mwy.

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!