testun delwedd

Aelodaeth Llawn

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ar draws Powys.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Aelodaeth Llawn?

Rhaglen gyfeirio i aelodau

Mynediad llawn i'n campfa

Mae aelodau'n cael mynediad i amrywiaeth o offer cardio, pwysau a gofod hyfforddi swyddogaethol.

Dros i bob ddosbarthiadau ymarfer corff bob wythnos

Mae pob un o’n dosbarthiadau grŵp ar gael i’n haelodau.

Mynediad heb gyfyngiad at nofio

Mwynhewch mynediad heb gyfyngiad at nofio ym mhob un o'n sesiynau nofio cyhoeddus.

Mynediad at 13 safle

Mynediad at holl safle ar draws Powys gyda'r aelodaeth hon.

Blaenoriaeth wrth gadw lle.

Gall aelodau archebu hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw.

Gostyngiad o 20% ar eitemau adwerthu

Tenis a cyrtiau badminton a sboncen.

Yn amodol ar argaeledd ar y diwrnod.

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Mae ein cydweithwyr gwych yn addo croeso cynnes i chi ac rydym yn edrych ymlaen at roi taith o’n cyfleusterau anhygoel i chi, gan gynnig cefnogaeth sydd wedi’i theilwra ac ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych chi.

Manylion Aelodaeth

Taliadau Misol neu Flynyddol

Dewiswch rhwng debyd uniongyrchol misol neu fil blynyddol. Mae trefniadau aelodaeth blynyddol yn gymwys ar gyfer ein cynnig hyrwyddo o 12 mis am bris 10 ar hyn o…

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!