Aelodaeth Llawn

Aelodaeth Llawn

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ar draws Powys.

 • Mynediad llawn i'n cyfleusterau
 • Dros i bob ddosbarthiadau a gweithgareddau 
 • Archebu lle blaenoriaeth
 • Aelodaeth misol a blynyddol
Aelodaeth Nofio Yn Unig

Aelodaeth Nofio Yn Unig

Ein aelodaeth nofio yn unig

 • Mynediad heb gyfyngiad at nofio
 • Mynediad at 12 pwll nofio draws Powys.
 • Gostyngiad o ar eitemau adwerthu.
 • Aelodaeth misol a blynyddol.
Aelodaeth Gorfforaethol/Consesiwn

Aelodaeth Gorfforaethol/Consesiwn

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ar draws Powys.

 • Mynediad llawn i'n cyfleusterau
 • Dros i bob ddosbarthiadau a gweithgareddau 
 • Archebu lle blaenoriaeth
 • Aelodaeth misol a blynyddol
Aelodaeth Iau

Aelodaeth Iau

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau i rai dan 16 oed.

 • Mynediad llawn i'n cyfleusterau
 • Dros i bob ddosbarthiadau a gweithgareddau
 • Gostyngiad o ar eitemau adwerthu
 • Aelodaeth misol a blynyddol

Ansicr a Yw’n Haelodaeth yn Addas i Chi?

Ffoniwch ni ar 01544 260302 i lenwi ein ffurflen ymholiadau nawr.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth