Beth ydyn ni'n ei gynnig yng Nghefn Hengoed?

Beth allwch chi ei ddisgwyl?

Parcio ar y safle

Parcio am ddim pan fyddwch yn y ganolfan

Sesiynau dan arweiniad hyfforddwr

Mae ein holl sesiynau a chyrsiau iau yn cael eu cymryd gan hyfforddwr cwbl gymwys

Lle i gael hwyl

Mae ein tîm yn mynd y filltir ychwanegol i sicrhau bod ein holl weithgareddau Plant yn hwyl ac yn ddioga

Oeddet ti'n gwybod?

Oeddet ti'n gwybod?

Mae ymchwil yn dangos bod plant anweithgar yn debygol o ddod yn oedolion anweithgar. Dyna pam ei bod yn bwysig annog ymarfer corff a chadw'n heini o oedran ifanc.

Beth mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!