Llogi Neuadd

Llogi Neuadd

Rydym falch o’r cyfleuster unigryw y gallwn ei gynnig ar gyfer digwyddiadau ym Mhowys. Mae gennym neuadd digwyddiadau anhygoel y gallwn eu haddasu at wahanol ddibenion, gallwn drawsnewid y neuadd yn unrhyw beth. Byddwn yn gofyn am flaendal o £50 ni ellir ei ad-dalu i sicrhau’ch lle:

Ymarferion                                               £21.50

Digwyddiad (y awr)                                  £40.00

Ddigwyddiadau Elusennol                       Gallwch logi’r neuadd AM DDIM

Llogi ar gyfer Priodasau

Llogi ar gyfer Priodasau

Rydym yn cynnig cyfleusterau unigryw fel priodasau gyda chanopi dan do. Byddwn yn gofyn am flaendal o £50 ni ellir ei ad-dalu i sicrhau’ch lle:

Llogi’r neuadd ar gyfer priodasau gyda bar                                    £500

Llogi’r neuadd ar gyfer priodasau gyda bar a phabell fawr            Prisiau ar gael ar gais


Beth fyddwch chi’n ei gael?

Neuadd fawr

Ar gyfer hyd at 400 o westeion

Gwasanaeth Llwyfan

Gallwn amrywio uchder y llwyfan i gwrdd â’ch gofynion penodol chi.

Goleuadau llwyfan a systemau clywedol mewnol

Goleuadau llwyfan a systemau clywedol mewnol gyda thechnegwyr hyfforddedig i sicrhau gwasanaeth proffesiynol.

Nifer o ddewisiadau eistedd

Rhesi o seddau, seddau uwch a chadeiriau o gwmpas byrddau i bobl sydd am logi gwasanaeth arlwyo.

Bar

Redeg gan staff y ganolfan lle rydym yn gweini cwrw a lager o’r gasgen ac amrywiaeth o ddiodydd potel, gwirodydd, gwinoedd a diodydd meddal.

Llenni Acwstic

Pabell fawr dan do

Cyfleusterau arlwyo

Mynediad a chyfleusterau i bobl Anabl

Maes Parcio Mawr

Aelodau tîm croesawgar a phroffesiynol