Ein Cwrt Sboncen

Ein Cwrt Sboncen

Gall ein cyrtiau sboncen lle ar gyfer yr holl chwaraeon raced traddodiadol byddech yn eu disgwyl, gan gynnwys:

  • Sboncen
  • Badminton
  • Pêl Raced
  • Tenis Bwrdd
Manteision Chwaraeon Raced

Manteision Chwaraeon Raced

Mae chwaraeon raced yn helpu i wella iechyd cardiofasgwlaidd ac mewn gêm o chwaraeon raced byddwch yn rhedeg, yn neidio ac yn deifio am y bêl. Mae chwaraeon racedyn cynyddu cryfder a ffitrwydd ac yn helpu i gynnal pwysau iach. Mae hefyd yn cynyddu hyblygrwydd a chryfder y cefn ac yn hyrwyddo cyd-symud da, ystwythder, hyblygrwydd ac yn gwella cyd-symud llaw-llygad.

Sut I Archebu Cwrt

Sut I Archebu Cwrt

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn cynnig cyfleusterau raced fforddiadwy sy’n hygyrch i bawb. Ni yw un o’r ychydig glybiau ble y gallwch archebu cwrt a ‘thalu a chwarae’ heb aelodaeth fisol. Mae ffioedd llogi cwrt yn ddibynnol ar y gweithgaredd, hyd yr amser, ac oedran y cwsmer.

Pam Chwarae Chwaraeon Raced yng Nghanolfan Hamdden Caereinion?