Aelodaeth Llawn

Aelodaeth Llawn

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ar draws Powys.

 • Mynediad llawn i'n cyfleusterau
 • Mynediad i bob ddosbarthiadau a gweithgareddau 
 • Archebu lle blaenoriaeth
 • Aelodaeth misol a blynyddol
Aelodaeth Safle yn Unig

Aelodaeth Safle yn Unig

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa a dosbarthiadau yng Nghanolfan Hamdden Caereinion.

 • Mynediad llawn i'n cyfleusterau
 • Mynediad i bob ddosbarthiadau a gweithgareddau 
 • Archebu lle blaenoriaeth
 • Aelodaeth misol a blynyddol
Aelodaeth Gorfforaethol/Consesiwn

Aelodaeth Gorfforaethol/Consesiwn

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ar draws Powys.

 • Mynediad llawn i'n cyfleusterau
 • Mynediad i bob ddosbarthiadau a gweithgareddau 
 • Archebu lle blaenoriaeth
 • Aelodaeth misol a blynyddol
Aelodaeth Iau

Aelodaeth Iau

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau i rai dan 16 oed.

 • Mynediad llawn i'n cyfleusterau
 • Dros i bob ddosbarthiadau a gweithgareddau
 • Gostyngiad o ar eitemau adwerthu
 • Aelodaeth misol a blynyddol

Ansicr a Yw’n Haelodaeth yn Addas i Chi?

Ffoniwch ni ar 01938 810634 i lenwi ein ffurflen ymholiadau nawr.

Mae’r canlynol hefyd yn rhan o’n haelodaeth