Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i’r tîm anhygoel yn Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi

Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i’r tîm anhygoel yn Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi

Mae Freedom Leisure yn un o’r ymddiriedolaethau hamdden elusennol mwyaf yn y DU, yn rhedeg dros 100 o gyfleusterau hamdden gan gynnwys theatrau a safleoedd treftadaeth.

Rydyn ni’n cyflogi dros 5,000 o staff llawn amser a rhan amser, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gweithio’n agos i’w cartrefi, yn eu cymuned leol.

Pam Dod i Weithio yn Ein Canolfan

Y Mathau o Rolau Rydym yn Eu Cynnig?

Rheolaeth

Hyfforddwyr Ffitrwydd

Gwerthu a Marchnata

Achubwyr Bywyd ac Athrawon Nofio

Gwasanaethau Cwsme

Arlwyo a Lletygarwch

Gweithrediadau'r Ganolfan

Rheoli Cyfleusterau

Gweinyddiaeth

Ymunwch â ni heddiw

Mae sawl rôl wahanol ar gael gennym ar hyd dros 100 o ganolfannau ledled y DU.

Cymorth gydag Ymgeisio

Cymorth gydag Ymgeisio

Rydym wedi llunio canllaw byr ar yr hyn sydd angen i chi ei wneud yn y cais a’ch cyfweliad er mwyn sicrhau eich bod yn dilyn y camau cywir.

Apply now to join our team

Apply now to join our team

Mae sawl rôl wahanol ar gael gennym yn ein canolfan, i weddu amrywiaeth o sgiliau. Ymunwch â'n tîm gwych a chyfeillgar, heddiw!

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!