Cyfarfodydd a Chynadleddau

Cyfarfodydd a Chynadleddau

Bro Ddyfi yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer amrywiaeth o swyddogaethau fel cyfarfodydd, chynadleddau a sesiynau hyfforddi.

Mae amrywiaeth o ystafelloedd ar gael sy'n gallu darparu lle ar gyfer 10 – 400 o bobl â detholiad o gyfarpar gweledol a sain i ddewis o'u plith.

Digwyddiadau Cymdeithasol

Digwyddiadau Cymdeithasol

Mae'r ganolfan ar gael i gynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cymdeithasol gan gynnwys cyngherddau, pantomeimiau, disgos, partïon priodas, partïon pen-blwydd, pen-blwyddi priodas, bedyddiadau, dramâu, dawnsio llinell, ffeiriau elusennol, marchnadoedd ffermwyr ac ati.

Mae gan y ganolfan drwydded lawn a gellir trefnu bar ar gais.

Gall y Brif Ystafell ddarparu lle ar gyfer hyd at 400 o bobl.

Beth fyddwch chi’n ei gael?

Yn amgylchedd braf a chyfeillgar

Gallu cynnal 10-400 o bobl

Gyfarpar gweledol a sain

Halcohol drwydded lawn a gellir trefnu bar ar gais.

Ein cydweithwyr hawddgar a ddefnyddiol