Y math o wersi rydym yn eu cynnig

Beth fyddwch chi’n ei gael?

Sesiynau Strwythuredig

Mae ein hyfforddwyr cymwys yn dilyn Llwybr LTS Nofio Cymru.

Hyfforddwyr cyfeillgar a phrofiadol

Mae pob un o’n hyfforddwyr yn brofiadol ac wedi’u hyfforddi’n llawn i gyflwyno Llwybrau Dysgu Nofio, Nofio Cymru ac wedi cael gwiriadau DBS llawn.

Cadw llygad ar ddatblygiad eich plentyn

Mae gan Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi ffordd lle gallwch gadw llygad ar sgiliau nofio eich plentyn.

Gwersi drwy gydol y flwyddyn

Mantais ein rhaglen 50 wythnos yw y bydd plant yn dysgu nofio ac yn symud drwy’r camau yn gyflymach a bydd gwersi wythnosol rheolaidd yn gwella cysondeb y dysgu.

Nofio am ddim

Mae nofio am ddim ar draws Powys wedi’i gynnwys fel rhan o'n hysgol nofio.

Ein partneriaeth â Nofio Cymru

Ein partneriaeth â Nofio Cymru

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Nofio Cymru i ddarparu Rhaglen Dysgu Nofio o ansawdd uchel i bob oed a gallu.

Mae ein hyfforddwyr yn brofiadol ac yn gwbl hyfforddedig i ddarparu Rhaglen Dysgu Nofio, Nofio Cymru ac maen nhw wedi cael gwiriad ehangach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cyfleusterau Cysylltiedig Eraill Yn Ein Canolfan

Beth Mae Ein Cwsmeriaid Yn Ei Ddweud Amdanom Ni

Barod I Ymuno â'n Hysgol Nofio?

Barod I Ymuno â'n Hysgol Nofio?

Mae ein cydweithwyr gwych yn barod i gamu i mewn a'ch helpu i ddechrau ar eich gwersi nofio. I ddod yn aelod o gymuned Freedom Leisure Powys, holwch heddiw!