Canolfan Hamdden Bro Ddyfi

Canolfan Hamdden Bro Ddyfi

Croeso i Canolfan Hamdden Bro Ddyfi

Croeso i Canolfan Hamdden Bro Ddyfi

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Sir Powys, Freedom Leisure sy’n rheoli Canolfan Hamdden Bro Ddyfi. Ein nod yw "gwella bywydau trwy hamdden", darparu cyfleusterau fforddiadwy, cynhwysol a chynaliadwy i’r gymuned gyfan eu mwynhau.

Lawrlwythwch ein Ap

Lawrlwythwch ein Ap

Mae ein Ap yn hwyluso archebu dosbarthiadau a gweithgareddau yn gyflymach ac yn haws nac erioed. Ydych chi eisoes yn aelod neu wedi cofrestru ar gyfer archebu ar-lein? Lawrlwythwch ein Ap nawr! Heb gofrestru eto? Cysylltwch â’ch canolfan leol i gofrestru.

Gweithgareddau ar y Gweill

Cymunedau Iach

Cymunedau Iach

Rydym eisiau cefnogi iechyd y genedl gan alluogi pobl i fyw bywydau hirach, hapusach ac iachach.

Fel ymddiriedolaeth hamdden elusennol nid-er- elw, mae helpu unigolion a chymunedau i fod yn fwy actif ac yn iachach wrth wraidd popeth a wnawn.  Rydym yn credu mewn ‘iechyd i bawb o bob oed’, rydym eisiau i’n cymunedau lleol ni gael hwyl, cael eu croesawu a’u cynnwys a’u grymuso i fyw bywydau iach.

Sut i gyrraedd

Sut i gyrraedd

Mae’n rhwydd teithio i’n canolfan, ac mae nifer o lwybrau gwahanol ar gael ar gludiant cyhoeddus i’ch helpu ein cyrraedd!

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Mae’r gwasanaethau hamdden yr ydym yn eu cynnig yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn gwneud gwir wahaniaeth i iechyd a llesiant pobl ar lefel leol iawn. Mae gweithio i Freedom Leisure yn eich galluogi chi i chwarae rôl gadarnhaol, leol iawn, a gwella bywydau drwy hamdden a gwneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned.