Gweithgareddau Awyr Agored

Mae Canolfan Hamdden Aberhonddu'n cynnig rhai o'r cyfleusterau awyr agored gorau ym Mhowys. Y prif ardaloedd yw ein Trac athleteg 400m 8 lôn Gradd A a'n Maes Astro maint llawn.

trac athletau

Os ydych yn athletwr Cymraeg mae'n debyg eich bod wedi rasio yn Aberhonddu ar ryw adeg. Mae ein trac 400 metr 8 lôn Gradd A yn darparu arwyneb o'r radd flaenaf i berfformwyr elitaidd.

I gyd-fynd â'r trac, mae gennym yr holl gyfleusterau ar gyfer disgyblaethau'r maes. P'un a ydych yn daflwr neu'n neidiwr, Aberhonddu yw'r lleoliad hyfforddi delfrydol â chewyll taflu morthwyl, cylchoedd taflu disgen a phyllau naid uchel a naid hir.

Clwb Athletau Aberhonddu

Rydym hefyd yn falch i fod yn gartref CA Aberhonddu sy'n llwyddiannus iawn. 

Mae'r clwb yn darparu ar gyfer pob oed a gallu, â grwpiau ar gyfer Trac a Maes, Traws Gwlad a digwyddiadau Rhedeg ar y Ffordd.

Cynhelir hyfforddiant ar y trac yn y tymor awyr agored (mis Mawrth i fis Medi), ac yn ein cyfleusterau chwaraeon yn y ganolfan a'r ysgol uwchradd yn y tymor dan do/Traws Gwlad (mis Medi i fis Mawrth). Mae'n dechrau am 6pm i rai dan 13 a hŷn, a 6:30pm i ran dan 11.


Y ffioedd hyfforddi yw £2 y sesiwn, mae'r tair sesiwn gyntaf am ddim. Mae ffioedd aelodaeth yn berthnasol ar gyfer athletwyr sy'n dymuno hyfforddi a chystadlu i'r clwb.

Mae'r trac ar gael at ddefnydd y cyhoedd drwy gydol y flwyddyn y tu allan i sesiynau hyfforddi'r clwb. Gofynnir i gwsmeriaid ymweld â'r brif dderbynfa'n gyntaf i dalu am eu sesiwn..

turf cae astro

Eto mae ein Maes Tywarch Astro yn un o'r gorau yn y rhanbarth. Mae'n un maint llawn felly gellir ei ddefnyddio ar gyfer pêl-droed neu hoci. Hefyd gellir rhannu'r maes i roi meysydd pêl-droed 5 neu 7 bob ochr.

Mae gan y maes y llifoleuadau gofynnol i'w ddefnyddio gydol y flwyddyn yn ystod oriau agor y ganolfan.

cyrtiau caled

Yn ogystal â'n Maes Tywarch Astro mae gennym ardaloedd chwaraeon awyr agored eraill hefyd gan gynnwys ein cyrtiau tarmac caled.

Mae'r rhain yn ddelfrydol ar gyfer tennis neu bêl-rwyd.