neuadd chwaraeon a llogi atp yn nghanolfan hamdden aberhonddu

April 30 2021

mae ein neuadd chwaraeon a’n cae pob tywydd ar gael nawr.

Ydych chi’n aelod o glwb neu’n grŵp o ffrindiau sy’n edrych am rywle i hyfforddi’n rheolaidd?

Mae ein cyfleusterau’n addas ar gyfer sesiynau hyfforddi rheolaidd neu grwpiau o ffrindiau sydd am ddod at ei gilydd bob hyn a hyn...

  • pel droed

  • pel-rwyd

  • pel-fasged

  • karate

  • hoci

  • badminton

  • tennis bwrdd

  • sboncen

a mwy....

Mae ein neuadd chwaraeon a’n cae pob tywydd yn gallu ateb eich gofynion chi.

 

Hefyd mae gennym gampfa newydd fendigedig a stiwdio newydd sbon gyda dosbarthiadau ffitrwydd cyffrous. Yn ogystal, mae pwll nofio 25 medr a phwll ar gyfer dysgwyr. Ni yw’r lle ar gyfer eich holl ofynion ffitrwydd

Os nad ydych wedi taro heibio eto, peidiwch ag oedi. Cysylltwch â ni heddiw a byddwn yn falch o’ch tywys o gwmpas ein canolfan benigamp.

Os hoffech chi logi ein cyfleusterau neu logi cyfres o sesiynau, cysylltwch ag Angela Lawrence  angela.lawrence@freedom-leisure.co.uk  Os ydych am logi lle’n achlysurol, ffoniwch y dderbynfa ar 01874 623677.