mae amserlen ein dosbarthiadau ffitrwydd cyffrous

April 30 2021

Mae gennym amserlen dosbarthiadau ffitrwydd a chyffrous sy’n rhoi mwy o ddewis i chi gan gynnwys dosbarthiadau newydd sbon danlli.

Yn dilyn adeiladu ein campfa newydd, addaswyd yr hen gampfa yn stiwdio fendigedig sy’n gyflawn o offer newydd gyffrous a’r system sain ddiweddaraf. Mae’r stiwdio’n barod i gynnal dosbarthiadau newydd a fydd yn gwella rhaglen ffitrwydd y ganolfan.

Mae gennym rywbeth at ddant pawb, pa un a ydych yn dechrau neu’n hen law ar ymarfer mewn grwpiau, mae ein hyfforddwyr cymwys a chyfeillgar yma i helpu.

Mae eich aelodaeth yn cynnwys pob dosbarth. Cliciwch yma i weld ein hamserlen ac i gael gwybod mwy am ein cynlluniau aelodaeth.