dosbarthiadau dysgu nofio swigod cyn oed ysgol

July 15 2021

Ry’n ni wedi ychwanegu dosbarthiadau Swigod at ein rhaglen nofio i ysgolion.

Swigod yw llwybr dechreuwyr Nofio Cymru ar ein rhaglen nofio lle maent yn gwneud cynnydd trwy bob cam.... Swigod, Sblashis, Tonnau.

Mae Swigod yn cynnig cyflwyniad i’r amgylchedd dyfrol â chefnogaeth lawn i fabanod a phlant ifanc yng nghwmni oedolyn. 

Mae 4 lefel yn Swigod, gyda sgiliau dyfrol yn datblygu trwy bob lefel. Bydd oedolion cyfrifol yn cael eu dysgu sut i gefnogi a chynorthwyo’r plant trwy gemau, caneuon a gweithgareddau thema llawn hwyl.

Mae aelodaeth o Swigod yn cynnig cyfle i chi a’ch plentyn gael sesiwn 30 munud o hyfforddiant gyda hyfforddwr cymwysedig A nofio di-ben-draw i’r ddau ohonoch yn holl byllau freedom leisure  Powys

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â’r dderbynfa heddiw am ragor o wybodaeth neu i gadw lle.