aelodaeth gorfforaethol

April 30 2021

O well iechyd meddwl i sgiliau penderfynu craffach, gall gweithlu mwy ffit wneud gwahaniaeth mawr i’ch busnes.


Mae gweithgareddau corfforol rheolaidd yn cynnig llawer mwy na dim ond gwella lefel eich ffitrwydd.  

Mae pobl iach yn perfformio’n well yn y gwaith 

Mae gwell ffitrwydd yn adeiladu ffocws a hyder

Mae ymarfer rheolaidd yn gwella’r gallu i ganolbwyntio  

Mae aros yn lluniaidd yn lleihau problemau iechyd  

Gadewch i ni helpu ni eich gweithwyr i deimlo’n ffit a chadw eu cymhelliant drwy alluogi aelodaeth gorfforaethol. 


pam dewis aelodaeth gorfforaethol? 

Aelodaeth am bris gostyngol

Dewiswch o blith taliadau misol debyd uniongyrchol neu un tâl blynyddol

Defnydd heb gyfyngiad o’r Gampfa, Nofio a Dosbarthiadau Ffitrwydd

Llogi cwrt (gellir ei logi ar y diwrnod) 

Bwcio blaenoriaeth 

Bwcio ar-lein  


buddion i’ch cwmni: 

Tyfu hyder ac ysbryd y gweithwyr

Creu amgylchedd gweithio hapusach  

Cynorthwyo gweithlu mwy iach  

Denu gweithwyr newydd a’u cadw  

buddion i’ch gweithwyr:  

Defnyddio amrywiaeth eang o ddosbarthiadau a chyfleusterau  

Ymarfer gyda chydweithwyr gan gymell eich gilydd 

Archwilio syniadau a thechnegau newydd ar gyfer ymarfer  

Gweithio gyda’n harbenigwyr i sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar eich aelodaeth