Brecon Leisure Centre has undergone a massive transformation and now boasts the best gym in Powys with all the very latest gym equipment to provide a full and total body workout. Fully trained staff are on hand to guide you through your journey.

Rydym yn deall nad yw un dewis yn addas i bawb, felly os oes yn well gennych wneud ymarfer corff yn y gampfa ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, gallwn ddangos i chi sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser ymarfer corff gwerthfawr.

Sut mae cychwyn arni yn y gampfa?

Mae gan holl ddefnyddwyr y gampfa hawl i sesiwn ymgyfarwyddo ragarweiniol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwysedig a fydd yn eich tywys trwy'r cyfarpar ac yn sicrhau ein bod yn gallu addasu eich ymarfer corff i gyflawni eich nodau a dyheadau boed hynny'n mynd yn heini neu'n fwy heini, colli pwysau neu dynhau eich cyhyrau neu os ydych yn hyfforddi i wella o ran eich chwaraeon o ddewis.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae Aberhonddu yn cynnig popeth i chi, p'un a ydych yn mynd i'r gampfa am y tro cyntaf ynteu'n athletwr profiadol.

We’re so proud of the new gym at Brecon. It has all the very latest equipment and will be a great asset to the people of Brecon and the surrounding districts.

Richard Gealy, Centre Manager

Mae marc yr IFI (Cynllun Ffitrwydd Cynhwysol) ar yr holl beiriannau hyfforddiant cryfder yn yr ystafell ffitrwydd. Rhoddir y marc i'r peiriannau sy'n hygyrch i bawb.

Mae'r IFI yn gweithredu cynllun achredu sy'n cydnabod cyflawniadau ac ymrwymiad cyfleusterau hamdden sy'n galluogi pobl anabl i ddod yn fwy egnïol yn gorfforol. Mae'r achrediad yn darparu llwyfan CYNHWYSOL ar gyfer pobl anabl a heb fod yn anabl i fod yn egnïol gyda'i gilydd.

We offer something for everyone young and old, experienced or beginner.  Our instructors will design you a unique gym programme especially to meet your needs and start you on the way to a healthier lifestyle.