Gweithgareddau Dan Do

Mae Canolfan Hamdden Aberhonddu'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i ddod i mewn a chymryd rhan yn eich chwaraeon neu ddosbarth ffitrwydd o ddewis. Mae gennym brif neuadd chwaraeon, a neuadd gweithgareddau a neuadd fowls â 4 lawnt sy'n darparu un o'r lleoliadau chwaraeon dan do gorau yn y rhanbarth i gymuned Powys.

Gweithgareddau Dan Do

Mae Aberhonddu'n cynnig rhai o'r mannau dan do gorau yn y rhanbarthol ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau. Gall y brif neuadd chwaraeon ddarparu lle ar gyfer yr holl chwaraeon traddodiadol byddech yn eu disgwyl, gan gynnwys:

  • Badminton (4 cwrt)
  • Pêl-droed
  • Pêl-fasged
  • Pêl foli
  • Tennis Dan Do

Rydym hefyd yn defnyddio'r lle hwn ar gyfer ein dosbarthiadau Hyfforddiant Cylchol. I gael gwybodaeth am ein rhaglen dosbarthiadau, gwelwch yr adran Neuadd Weithgareddau isod:

neuadd weithgareddau

Dosbarthiadau Ymarfer Corff Grŵp

Mae'r lle hwn yn ddelfrydol ar gyfer ein rhaglen Ymarfer Corff Grŵp. Mae gennym ddigonedd o ddosbarthiadau sy'n addas i bawb a dyma ddetholiad o'r dosbarthiadau rydym yn eu darparu:

  • Kettlercise
  • Tynhau ac Ymestyn
  • Fitball
  • Ioga
  • Freedom Pump

bowls dan do gwyrdd

Mae ein neuadd fowls dan do â 4 lawnt ymhlith y gorau yn yr ardal. Mae'r neuadd ar gael yn ystod oriau agor arferol y neuadd ac mae gennym gyfarpar ar gael i'w llogi hefyd os oes angen.

Ein canolfan yw cartref Clwb Bowls Dan Do Penlan felly os oes awydd ymuno ag aelodau eraill y clwb, a chwarae a chystadlu â bowlwyr eraill, cysylltwch â ni ar 01874 623677 a byddwn yn eich rhoi mewn cysylltiad.

sboncen

Mae gan Ganolfan Hamdden Aberhonddu dau gwrt sboncen.

Mae'n hawdd iawn ei ddysgu a gellir ei chwarae ar gyfer hamdden neu fel chwaraeon cystadleuol.

Mae sboncen yn chwaraeon egnïol, lle gall chwaraeon ddefnyddio llawer mwy o egni nag yn y rhan fwyaf o chwaraeon eraill. Mae sboncen yn helpu i wella iechyd cardiofasgwlaidd ac mewn gêm o sboncen byddwch yn rhedeg, yn neidio ac yn deifio am y bêl. Mae sboncen yn cynyddu cryfder a ffitrwydd ac yn helpu i gynnal pwysau iach. Mae hefyd yn cynyddu hyblygrwydd a chryfder y cefn ac yn hyrwyddo cyd-symud da, ystwythder, hyblygrwydd ac yn gwella cyd-symud llaw-llygad.