Ein Trac Athletau

Ein Trac Athletau

Mae ein trac 400 metr 8 lôn Gradd A yn darparu arwyneb o'r radd flaenaf i berfformwyr elitaidd.

I gyd-fynd â'r trac, mae gennym yr holl gyfleusterau ar gyfer disgyblaethau'r maes. P'un a ydych yn daflwr neu'n neidiwr, Aberhonddu yw'r lleoliad hyfforddi delfrydol â chewyll taflu morthwyl, cylchoedd taflu disgen a phyllau naid uchel a naid hir.

Ein Cae Glaswellt Artiffisial

Ein Cae Glaswellt Artiffisial

Eto mae ein cae glaswellt artiffisial yn un o'r gorau yn y rhanbarth. Mae'n un maint llawn felly gellir ei ddefnyddio ar gyfer pêl-droed neu hoci. Hefyd gellir rhannu'r maes i roi meysydd pêl-droed 5 neu 7 bob ochr.

Mae gan y maes y llifoleuadau gofynnol i'w ddefnyddio gydol y flwyddyn yn ystod oriau agor y ganolfan.

Sut I Archebu

Sut I Archebu

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn cynnig cyfleusterau awyr agored fforddiadwy sy’n hygyrch i bawb. Ni yw un o’r ychydig glybiau ble y gallwch archebu a ‘thalu a chwarae’ heb aelodaeth fisol. Mae ffioedd llogi yn ddibynnol ar y gweithgaredd, hyd yr amser, ac oedran y cwsmer.

Chwarae’n Achlysurol

Chwarae’n Achlysurol

Rydym yn un o’r ychydig ganolfannau yn yr ardal sy’n caniatau chwarae achlysurol.  Byddwch yn talu ffi fesul y person i logi draw a’r unig beth ar ôl i’w wneud yw chwarae!