dosbarthiadau ymarfer corff

Mae gennym rywbeth at ddant bawb. Pa un a ydych yn dechrau neu’n hen law ar wneud ymarfer corff mewn grwpiau, mae’n hyfforddwyr medrus a chyfeillgar yma i’ch helpu chi. Mae’ch aelodaeth yn cynnwys pob dosbarth!

dosbarthiadau meddwl a chorff

pilates

Mae Pilates yn ymarfer corff poblogaidd iawn sy’n adeiladu cryfder o’r tu mewn tu allan.  Mae’n ail-gydbwyso’r corff ac yn sythu’r corff yn y ffordd iawn

pure stretch

Dosbarth ar gyfer pobl o bob gallu yw Pure Stretch.  Y nod yw symud ac ystwytho’n ara deg ac yna’n ymestyn hyd eithaf eich gallu heb iddi deimlo’n anghyfforddus.

ioga

Disgyblaeth Hindŵaidd ysbrydol sy’n gofyn am hunanddisgyblaeth. Mae rheoli’ch anadl, myfyrio a gosod eich hun mewn ystumiau penodol yn ffordd dda o gadw’n iach ac ymlacio.

dosbarthiadau tan arni

boxfit

Sesiwn strwythuredig o symudiadau’r corff, sy’n cynnwys gwaith dyrnu padiau, symudiadau ffyrnig a phlyometrics. Yn siŵr o gael gwared ar y bloneg a magu cyhyrau ar gyfer bywyd bob dydd.

freedom bootcamp

Ymarfer corff effeithiol mewn grŵp sy’n addas i bawb o bob gallu.  Dulliau hyfforddi mewn cyfnodau,  symudiadau’r  corff a hyfforddi

kettlebells

Sesiwn ymarfer yw kettlebells lle rydych yn defnyddio pwysau tegell i losgi braster a thynhau’ch corff. Rydych yn gwneud ymarferion sy’n hawdd eu dilyn ochr yn ochr â cherddoriaeth sy’n eich ysgogi i fynd nerth eich traed – a’ch dwylo. Mae’r dosbarth yn para rhwng 45 munud i awr.

freedom indoor cycle

Math o ymarfer erobig yw troelli lle rydych yn beicio y tu mewn ar feic sy’n aros yn ei unfan. Bydd hyfforddwr yn eistedd ar feic ar flaen yr ystafell gan wynebu’r dosbarth. Byddwn yn chwarae cerddoriaeth uchel er mwyn eich ysgogi a’ch tanio.

dosbarthiadau cryfder a thynhau cyhyrau

AAAs

Symudiad syml i gerddoriaeth sydd wedi’i chynllunio Ii gryfhau esgyrn, symud cymalau a gweithio, mae’r calonnau a’r ysgyfaint yn rhoi ymarfer corf i chi ond yngadael I chi ymlacio’n gyfuno.

erobeg

Math o ymarfer corf yw erobeg sy’n cyfun o ymarfer corf rhythmig â dulliau hyfforddi i ymestyn a chryfhau gyda’r nod o wella pob elfin o ffitrwydd.

erobeg dŵr

Ymarferion erobeg mewn dŵr bas yw Erobeg Dŵr. Mae’n ddosbarth ffitrwydd ar gyfer grwpiau gydag arweinydd medrus a phroffesiynol. Mae’n cynnwys sesiwn cynhesu’r corff i chi fwrw iddi’n ara’ bach a sesiwn oeri i ystwytho’r corff ar y diwedd. Mae’r dosbarth yn canolbwyntio ar ddygnwch erobig y cyhyrau gan ddefnyddio grym y dŵr. Cynhelir dosbarthiadau mewn awyrgylch braf a difyr gyda cherddoriaeth yn y cefndir. 

ymarfer cylched

Sesiynau strwythuredig ar gyfer pob lefel o ffitrwydd, sy’n gweithio’r corf cyfan ac yn llosgi caloriau trwy gyfuniad o ymarferion i gryfhau’r corf a lefel stamina.

cylchedau 'easyline' yn y gampfa 

Ymarfer corff cyflawn. Sesiynau dan ofal hyfforddwr sy’n cynnig cyngor, goruchwyliaeth a chadw’r dosbarthiadau’n fywiog gyda cherddoriaeth a chylchedau. 

freedom pump

Dosbarth lle byddwch yn gwneud ymarferion amrywiol gan ddefnyddio pwysau codi, barbwysau, pwysau haearn a phwysau’ch corff eich hun. Mae’r dosbarth yn para tuag awr gan gynnwys amser i godi’r stêm yn ysgafn ar y dechrau a sesiwn oeri ac ystwytho i gloi. Byddwch yn dilyn un o’n hyfforddwyr a fydd yn dangos sut mae gwneud yr ymarferion gam wrth gam o flaen y dosbarth. Mae’n ysgafn i gymedrol o ran dwyster a bydd yn addas i ffitrwydd pawb.

ymestyn a thynau'r corf 

Bydd ymarferion cryfhau ac ystwytho’r corf yn rhan o’r dosbarth hwn. Byddwch yn defnyddio pwysau eich corf eich hun a phwysau llaw yn dibynnu ar lefel yr her yr hoffech ei gael.