Ein caffi ni yw’r lle delfrydol i gwrdd â ffrindiau ac ymlacio ar ôl ymarfer corff neu i eistedd a darllen llyfr.

Mae’r caffi’n cynnig dewis eang o goffi i chi eu mwynhau gan gynnwys cappuccino, latte, americano ac espresso.  Mae gennym ddewis da o de â blas, gan gynnwys paned draddodiadol!

 

Yn ogystal â the a choffi, rydym hefyd yn cynnig siocled poeth a dewis o ddiodydd oer gan gynnwys sudd oren, llaeth â blas a slush.

 

Rydym yn cynnig dewis eang o gacennau, myffins a fflapjacs i’w mwynhau gyda’ch paned, a dewis blasus o snacs oer a phoeth gan gynnwys brecwast, brechdanau, byrgyrs a mwy.

 

 


Mae Freedom Leisure Aberhonddu falch i gyhoeddi yn dilyn Arolygiad Diogelwch Bwyd diweddar, a gyflawnwyd y raddfa uchaf posibl o 5 *. Diolch i'n tîm anhygoel.

 

 

Ewch i food.gov.uk/ratings i ganfod sgôr hylendid bwyd ein busnes neu gofynnwch inni beth yw ein sgôr hylendid bwyd wrth archebu.


Mae gennym gardiau ffyddlondeb i’n cwsmeriaid rheolaidd, felly ar ôl prynu naw diod boeth, cewch y degfed am ddim. Holwch am eich cerdyn.”

Rosie

Oriau Agor y Caffi

 dydd llun  10.00am - 6.30pm
 dydd mawrth  10.00am - 6.30pm
 dydd mercher

 10.00am - 6.30pm

 dydd iau  10.00am - 6.30pm
 dydd gwener  10.00am - 6.30pm
 dydd sadwrn  10.00am - 2.00pm
 dydd sul  10.00am - 2.00pm

Rydym yn cadw’r hawl i newid oriau agor i wneud yn fawr o anghenion y ganolfan.