prisiau gweithgareddau o 1 Ionawr 2022

campfa

pris

Oedolion £7.20
Cwrs Cyflwyno £12.80
Iau £3.70
   

nofio

 
Oedolyn £5.30
Iau £3.80
Plentyn dan 3 oed AM DDIM
Hyn £4.10
Teulu (4 bobl, 2 oedolion) £14.10
Rhiant a phlentyn (dan 8 oed) £7.10
Iau - Tegannau / gwyllt £4.40
Teulu (4 bobl, 2 oedolion) - Tegannau / gwyllt £15.20
Nofio chwaraeon - Oedolyn (sesiwn nofio yn ychwanegol at eithgaredd arall) £3.00
Nofio chwaraeon - Plentyn (sesiwn nofio yn ychwanegol at eithgaredd arall) £2.30
   
1-1 Gwersi nofio £23.30
   

dan do

 
Badminton - oedolion yr awr £10.70
Badminton - iau yr awr £6.70

Llogi’r Brif Neuadd (oedolion yr awr)

£51.90
Llogi'r Brif Neuadd (iau yr awr) £30.20
Tennis Bwrdd £4.70
Sboncen - Oedolion yr 40 minud £6.30
Sboncen - Iau yr 40 minud £5.00
   

bowls dan do gwyrdd

 
Y person 2 awr £4.60
Y person 1 awr £3.30
   

ymarfer corff grŵp

 
Dosbarthiadau Ffitrwydd (o) £5.90
   

awyr agored

  

ATP 1 awr Oedolion

£49.80
ATP 1 awr Iau £40.60
Llifoleudau £5.90 yr awr  

ATP Hanner 1 awr Oedolion

£30.00

ATP Hanner 1 awr Iau

£26.10

Trac Rhedeg - Oedolyn

£3.30

Trac Rhedeg - Iau      

£2.70

Cwrtiau Tenis - Oedolion yr awr

£5.20

Cwrtiau Tenis - Iau yr awr

£4.10
   

Gall aelodau Freedom Leisure drefnu ymlaen llaw a chadw lle ar gyfer digwyddiadau achlysurol neu un-tro, hyd at 8 diwrnod ymlaen llaw un ai trwy alw yn y ganolfan neu dros y ffôn.  Rhaid talu cyn bod y gweithgaredd yn cael ei gynnal.  Gall defnyddwyr achlysurol llogi’r cyfleusterau ar y diwrnod a thalu wrth gadw lle.

 
Os na fyddwch yn defnyddio’r trefniant neu os byddwch yn canslo llai na 24 awr cyn bod angen talu amdano, bydd rhaid i’r llogwr talu’r pris llawn oni bai bod y cyfnod yn cael ei ail-logi’n llawn.