Faint o bobl allwn ni eu cyrraedd?

Faint o bobl allwn ni eu cyrraedd?

  • Mae’r cae ar agor 7 diwrnod yr wythnos. Drwy hysbysebu ar safle yng nghanol y gymuned, gallech gyrraedd dros 165,000 o gwsmeriaid newydd.
  • Mae ein cyfryngau cymdeithasol yn cyrraedd dros 2.7k o bobl, felly byddwn yn arddangos eich busnes gydol y flwyddyn ac yn tagio proffiliau eich cyfryngau cymdeithasol chi 
  • Fel bonws ychwanegol, bydd eich busnes yn cael ymuno â’n haelodaeth gorfforaethol, sy’n golygu bod modd i’ch tîm fanteisio ar gyfradd ostyngol i ddefnyddio ein holl gyfleusterau ar draws Wrecsam
Y byrddau

Y byrddau

  • Bydd pob bwrdd yn mesur 2400mm x 900mm (8’ x 3’)
  • Gallwch gyflwyno eich dyluniad eich hun neu gallwn gynnig y gwasanaeth yma i chi ar gost isel
  • Bydd eich bwrdd yn barod 3-5 diwrnod o ddyddiad cymeradwyo’r dyluniad
  • Dewiswch y lleoliad!
Beth fydd y gost?

Beth fydd y gost?

Mae’r isafswm ar gyfer un flwyddyn o hysbysebu, ond bydd y pris yn gostwng ar gyfer blynyddoedd y dyfodol os penderfynwch gadw’r bwrdd.

  • Blwyddyn 1-£399 am gyfandaliad, neu £449 os rhennir y gost yn 2 daliad, chwe mis ar wahân
  • Blwyddyn 2-£349
  • Blwyddyn 3-£249