Sesiwn gyntaf AM DDIM!

Sesiwn gyntaf AM DDIM!

Mae hoci’n ffordd dda i blant losgi ychydig o egni.  Mae’n cryfhau’r cyhyrau ac yn gwella cydbwysedd a balans.  Mae hefyd yn gwella’r gallu i weithio o fewn tîm ac mae’r elfen o gystadleuaeth yn creu cadernid. Nod Clwb Hoci y Waun yw sicrhau fod pawb o bob rhan o’r gymuned yn gallu chwarae a mwynhau hoci. Gydag awyrgylch croesawgar, cyfeillgar a hwyliog, mae’r sesiynau’n cael eu teilwra i bawb o bob oed ac mae’r sesiwn gyntaf AM DDIM!  ‘Sdim esgus dros beidio galw heibio a rhoi cynnig arni! Bydd y ffyn hoci ar gael ond dewch â’ch crimogau (shin pads) a’ch gorchuddion dannedd eich hun.

I archebu lle, galwch 0753 4495703

I archebu lle, galwch 0753 4495703

Dydd Mercher 14:00-15:00 (Hoci Cerdded)

Dydd Gwener 19:30-20:30 (Oedolion)

Dydd Sul 9:00-10:00 (Plant)

Dydd Sul 10:00-11:00 (Plant)