Pwll Nofio

Pwll Nofio

Mae nofio’n ffordd berffaith o dreulio amser gyda’r teulu, a chael ymarfer corff yr un pryd. Mae’n ffordd hwylus o ddysgu sgil sy’n achub bywyd a chreu atgofion gwych a fydd yn para oes!

Mae ein pwll 25 metr yn berffaith i ymlacio a dadflino ar ôl eich sesiwn ymarfer corff. Neu, gallwch ei ddefnyddio fel rhan o’ch cynllun ffitrwydd ac mae’n berffaith i deuluoedd hefyd.

Gwersi Nofio

Gwersi Nofio

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wersi nofio i oedolion a phlant. Mae ein holl wersi yn ceisio datblygu nofwyr hyderus a chymwys drwy hwyl a mwynhad. Rydym yn anelu at y lefel uchaf o hyder yn y dŵr, ac o ran sgil a thechnegau nofio.

Nifer yr oedolion i bob plentyn

Nifer yr oedolion i bob plentyn

Mae’n bwysig ein bod yn eich cadw’n ddiogel yn ein pyllau.

Rhaid i blant sy’n iau nag 8 oed fod yng nghwmni oedolyn gyda 2 blentyn am bob 1 oedolyn. Mae hyn yn golygu y gall un oedolyn ddod â 2 blentyn iau nag 8 oed i nofio yn ein canolfan.

Gall plant sy’n 8 oed a hŷn ddod i’r dŵr heb unrhyw oruchwyliaeth oedolyn. Fodd bynnag rydym ni’n argymell os na all rywun nofio ei fod yn cael ei oruchwylio gan oedolyn ar bob adeg. 

Prisiau Gweithgareddau

Prisiau Gweithgareddau

Oedolyn £5.20
Plentyn £3.65
Myfyrwyr £3.65
Hen £3.65
Teulu 2+2 £13.40
Teulu (plentyn ychwanegol) £2.05

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!