testun delwedd

Aelodau Iau

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa a’r pwll nofio i rai 11-16 oed.

Pam dewis ein Haelodaeth Iau?

Pam dewis ein Haelodaeth Iau?

Bydd Aelodau Iau yn gallu defnyddio pob un o’n campfeydd modern, pyllau nofio, stiwdios seiclo, campau raced a’r trac athletau ar draws Wrecsam gan gynnwys Byd Dŵr yn Wrecsam, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau y Waun, Gwyn Evans yng Ngwersyllt, Stadiwm Queensway ym Mharc Caia a’r safleoedd ysgol fin nos megis Ysgol Clywedog.

Faint oed ddylwn i fod er mwyn defnyddio’r gym?

Gall plant 11 oed fynychu unrhyw sesiwn iau yn y gym sydd wedi ei goruchwylio. Dyma’r amserlen.
Gall plant 12-13 oed fynychu’r gym gydag oedolyn.
Gall plant 14+ fynychu’r gym ar eu pen eu hunain.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Aelodau Iau?

Mynediad i gampfeydd a stiwdios seiclo  ar draws Wrecsam

Mynediad i’r pyllau nofio ar draws Wrecsam.

Cymorth unigol wedi’i deilwra gan ein cydweithwyr arbenigol.

Mynediad i ddosbarthiadau grŵp

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Mae ein cydweithwyr gwych yn addo croeso cynnes i chi ac rydym yn edrych ymlaen at roi taith o’n cyfleusterau anhygoel i chi, gan gynnig cefnogaeth sydd wedi’i theilwra ac ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych chi.

Manylion Aelodaeth

Taliadau Misol neu Flynyddol?

Dewiswch rhwng debyd uniongyrchol misol neu fil blynyddol. Mae trefniadau aelodaeth blynyddol yn gymwys ar gyfer ein cynnig hyrwyddo o 12 mis am bris 10 ar hyn o…

Cwestiynau Cyffredin

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!