testun delwedd

Aelodaeth Gysylltiedig

Mynediad di-ben-draw i’r gampfa, pwll nofio a dosbarthiadau ar draws Wrecsam

Pam dewis ein Haelodaeth Gysylltiedig?

Pam dewis ein Haelodaeth Gysylltiedig?

Gall ein Haelodau Cysylltiedig gael mynediad at ein holl gampfeydd, pyllau nofio, dosbarthiadau grwpiau ymarfer corff, stiwdios seiclo, chwaraeon raced a thraciau athletau o’r radd flaenaf ar draws Wrecsam. Mae hyn yn cynnwys Byd Dŵr yn Wrecsam, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun, Canolfan Gwyn Evans yng Ngwersyllt, Stadiwm Queensway ym Mharc Caia a’n safleoedd ysgol gyda’r hwyr megis Ysgol Clywedog.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Aelodaeth Gysylltiedig?

Mynediad i gampfeydd a stiwdios seiclo  ar draws Wrecsam

Mynediad i’r pyllau nofio ar draws Wrecsam.

Dros gant o ddosbarthiadau grŵp bob wythnos

Cymorth unigol wedi’i deilwra gan ein cydweithwyr arbenigol.

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Mae ein cydweithwyr gwych yn addo croeso cynnes i chi ac rydym yn edrych ymlaen at roi taith o’n cyfleusterau anhygoel i chi, gan gynnig cefnogaeth sydd wedi’i theilwra ac ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych chi.

Manylion Aelodaeth

Taliadau Misol neu Flynyddol?

Dewiswch rhwng debyd uniongyrchol misol neu fil blynyddol. Mae trefniadau aelodaeth blynyddol yn gymwys ar gyfer ein cynnig hyrwyddo o 12 mis am bris 10 ar hyn o…

Cwestiynau Cyffredin

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!