Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhosnesni

Lôn Rhosnesni , Wrecsam

LL13 9ET 01978 358967 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

oriau agor

llun mawrth mercher iau gwener penwythnos Gŵyl y banc
17:00 - 22:00 17:00 - 22:00 16:30 - 22:00 17:00 - 22:00 17:00 - 21:10 AR GAU AR GAU
Gwener 22ain sadwrn 23ain - llun 1af mawrth
ar agor fel arfer AR GAU ar agor fel arfer

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhosnesni

aelodaeth

Ar draws Bwrdeistref Sir Wrecsam mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Cliciwch yma i gysylltu â'r Waun (ein safle rhiant) i gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â'r aelodaeth wych hon heddiw!

Aelodaeth Gorfforaethol yn y Waun

I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01978 358967

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhosnesni , operated by Freedom Leisure in partnership with Wrecsam Cyngor Bwrdeistree Sirol