Dim ond £100 y person (£20 y sesiwn)

Dim ond £100 y person (£20 y sesiwn)

Dysgwch sut i wirio a gwasanaethu eich beic.

Pynciau eraill dan sylw

  • Trwsio ac ailosod teiars
  • Cynnal a chadw eich gerau
  • Trwsio cadwyni wedi torri
  • Cael gwared ar badiau/blociau brêc a gosod rhai newydd
  • Addasu eich hongiad
  • Beth i gario gyda chi pan allan ar y beic.

Sesiwn cyntaf Dydd Mercher 22 Mawrth yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon 7-9yh

Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle ffoniwch Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon ar 01978 822978 neu fel arall e-bostiwch david.watkin@freedom-leisure.co.uk