Pwll Nofio

Pwll Nofio

Mae nofio’n ffordd berffaith o dreulio amser gyda’r teulu, a chael ymarfer corff yr un pryd. Mae’n ffordd hwylus o ddysgu sgil sy’n achub bywyd a chreu atgofion gwych a fydd yn para oes!

Mae ein pwll 25 metr yn berffaith i ymlacio a dadflino ar ôl eich sesiwn ymarfer corff. Neu, gallwch ei ddefnyddio fel rhan o’ch cynllun ffitrwydd ac mae’n berffaith i deuluoedd hefyd.

Gwersi Nofio

Gwersi Nofio

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wersi nofio i oedolion a phlant. Mae ein holl wersi yn ceisio datblygu nofwyr hyderus a chymwys drwy hwyl a mwynhad. Rydym yn anelu at y lefel uchaf o hyder yn y dŵr, ac o ran sgil a thechnegau nofio.

Nifer yr oedolion i bob plentyn

Nifer yr oedolion i bob plentyn

Mae’n bwysig ein bod yn eich cadw’n ddiogel yn ein pyllau.

Rhaid i blant sy’n iau nag 8 oed fod yng nghwmni oedolyn gyda 2 blentyn am bob 1 oedolyn. Mae hyn yn golygu y gall un oedolyn ddod â 2 blentyn iau nag 8 oed i nofio yn ein canolfan.

Gall plant sy’n 8 oed a hŷn ddod i’r dŵr heb unrhyw oruchwyliaeth oedolyn. Fodd bynnag rydym ni’n argymell os na all rywun nofio ei fod yn cael ei oruchwylio gan oedolyn ar bob adeg. .

Prisiau Gweithgareddau

Prisiau Gweithgareddau

Oedolyn £5.20

Plentyn £3.65

Myfyrwyr £3.65

Hen £3.65

Teulu 2+2 £13.40

Teulu (plentyn ychwanegol) £2.05

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!