testun delwedd

Aelodaeth Gymunedol

Mynediad di-ben-draw i’r ganolfan leol

Pam dewis ein Haelodaeth Gymunedol?

Pam dewis ein Haelodaeth Gymunedol?

Gyda’r aelodaeth gymunedol, gallwch wneud defnydd di-ben-draw o’ch canolfan hamdden gymunedol. Bydd angen gwirio eich cod post.

Yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn yr Aelodaeth Gymunedol?

Mynediad i’r gampfa a’r pwll

Parcio am ddim

Cymorth unigol wedi’i deilwra gan ein cydweithwyr arbenigol.

Mynediad i ddosbarthiadau grŵp

Bydd angen gwirio a ydych yn gymwys

Dechrau gyda ni heddiw

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’ch aelodaeth. Dechreuwch ar eich llwybr iechyd gyda ni heddiw.

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Ni allwn aros i’ch croesawu chi i’ch canolfan hamdden gymunedol

Mae ein cydweithwyr gwych yn addo croeso cynnes i chi ac rydym yn edrych ymlaen at roi taith o’n cyfleusterau anhygoel i chi, gan gynnig cefnogaeth sydd wedi’i theilwra ac ateb unrhyw gwestiynau posibl sydd gennych chi.

Manylion Aelodaeth

Taliadau Misol neu Flynyddol?

Dewiswch rhwng debyd uniongyrchol misol neu fil blynyddol. Mae trefniadau aelodaeth blynyddol yn gymwys ar gyfer ein cynnig hyrwyddo o 12 mis am bris 10 ar hyn o…

Barod i ymuno?

Barod i ymuno?

Mae aelodau ardderchog ein tîm yn barod i’ch helpu i ddechrau gyda’r aelodaeth, er mwyn i chi allu dod yn aelod o gymuned Freedom Leisure heddiw.!