Pwll Nofio

Pwll Nofio

Mae nofio’n ffordd berffaith o dreulio amser gyda’r teulu, a chael ymarfer corff yr un pryd. Mae’n ffordd hwylus o ddysgu sgil sy’n achub bywyd a chreu atgofion gwych a fydd yn para oes!

Mae ein pwll 20 metr yn berffaith i ymlacio a dadflino ar ôl eich sesiwn ymarfer corff. Neu, gallwch ei ddefnyddio fel rhan o’ch cynllun ffitrwydd ac mae’n berffaith i deuluoedd hefyd.

Gwersi nofio

Gwersi nofio

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wersi nofio i oedolion a phlant. Mae ein holl wersi yn ceisio datblygu nofwyr hyderus a chymwys drwy hwyl a mwynhad. Rydym yn anelu at y lefel uchaf o hyder yn y dŵr, ac o ran sgil a thechnegau nofio.

Beth mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!