Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Croeso i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Croeso i Ganolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n gyfrifol am redeg Byd Dwr Wrecsam.  Mae yna bwll nofio gyda dŵr gwyllt a llithren, gwersi nofio, campfa fodern, stiwdio seiclo MyRide, dosbarthiadau grŵp a chaffi costa

Cynnig 60 oed â hyn

Cynnig 60 oed â hyn

Dewiswch ganolfan ar y ffurflen isod i ddechrau heddiw!
Lawrlwythwch ein Ap

Lawrlwythwch ein Ap

Mae ein Ap yn hwyluso archebu dosbarthiadau a gweithgareddau yn gyflymach ac yn haws nac erioed. Ydych chi eisoes yn aelod neu wedi cofrestru ar gyfer archebu ar-lein? Lawrlwythwch ein Ap nawr! Heb gofrestru eto? Cysylltwch â’ch canolfan leol i gofrestru.

Gweithgareddau ar y Gweill

Iechyd i Bawb o Bob Oed

Iechyd i Bawb o Bob Oed

Rydym eisiau cefnogi iechyd y genedl gan alluogi pobl i fyw bywydau hirach, hapusach ac iachach.

Fel ymddiriedolaeth hamdden elusennol nid-er- elw, mae helpu unigolion a chymunedau i fod yn fwy actif ac yn iachach wrth wraidd popeth a wnawn.  Rydym yn credu mewn ‘iechyd i bawb o bob oed’, rydym eisiau i’n cymunedau lleol ni gael hwyl, cael eu croesawu a’u cynnwys a’u grymuso i fyw bywydau iach.

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!

Yr hyn y mae ein cwsmeriaid presennol yn ei ddweud amdanom ni

Sut i ddod o hyd i ni a Pharcio

Sut i ddod o hyd i ni a Pharcio

Mae’n hawdd teithio i’r ganolfan ac mae digon o le i barcio am ddim ar y safle ar ôl 11.  Mae’r Ganolfan wedi’i lleoli yng Nghanol Dinas Wrecsam yn agos at Tesco ac o fewn tafliad carreg o Orsaf Fysiau Wrecsam.

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Mae’r gwasanaethau hamdden yr ydym yn eu cynnig yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn gwneud gwir wahaniaeth i iechyd a llesiant pobl ar lefel leol iawn. Mae gweithio i Freedom Leisure yn eich galluogi chi i chwarae rôl gadarnhaol, leol iawn, a gwella bywydau drwy hamdden a gwneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned.