Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i’r Tîm anhygoel yn Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i’r Tîm anhygoel yn Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Mae Freedom Leisure yn un o’r ymddiriedolaethau hamdden elusennol mwyaf yn y DU, yn rhedeg dros 100 o gyfleusterau hamdden gan gynnwys theatrau a safleoedd treftadaeth.

Rydyn ni’n cyflogi dros 5,000 o staff llawn amser a rhan amser, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gweithio’n agos i’w cartrefi, yn eu cymuned leol.

Pam Dod i Weithio yn Ein Canolfan

Y Mathau o Rolau Rydym yn Eu Cynnig?

Rheolaeth

Hyfforddwyr Ffitrwydd

Gwerthu a Marchnata

Achubwyr Bywyd ac Athrawon Nofio

Gwasanaethau Cwsmer

Arlwyo a Lletygarwch

Gweithrediadau'r Ganolfan

Rheoli Cyfleusterau

Gweinyddiaeth

Ymunwch â ni heddiw

Mae sawl rôl wahanol ar gael gennym ar hyd dros 100 o ganolfannau ledled y DU.

Cymorth gydag Ymgeisio

Cymorth gydag Ymgeisio

Rydym wedi llunio canllaw byr ar yr hyn sydd angen i chi ei wneud yn y cais a’ch cyfweliad er mwyn sicrhau eich bod yn dilyn y camau cywir.

Apply now to join our team

Apply now to join our team

Mae sawl rôl wahanol ar gael gennym yn ein canolfan, i weddu amrywiaeth o sgiliau. Ymunwch â'n tîm gwych a chyfeillgar, heddiw!

Cwestiynau Cyffredin

Heb ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch?

Os ydych angen help gydag unrhyw beth, ewch i’n canolfan gymorth neu cysylltwch â ni!