Mae gallu nofio yn cynyddu hyder, a gallai ddatblygu i fod yn hobi pleserus ac iach i gynyddu eich ffitrwydd. P'un a yw ar gyfer gwella eich strôc neu i ddechrau o'r dechrau, yma yng Nghanolfan Chwaraeon Ystradgynlais dilynwn darparu fframwaith dyfrol Nofio Cymru. Mae hyn yn golygu y bydd eich plentyn yn dilyn maes llafur a system wobrau a gydnabyddir yn genedlaethol a gynhyrchwyd gan gorff llywodraethol nofio.

Ein polisi yw sicrhau bod ein holl wersi yn bleserus, yn ddiddorol ac yn bennaf oll rydym yn anelu at y safonau uchaf o ran hyder yn y dŵr, sgiliau dŵr a thechnegau nofio. Mae ein hathrawon nofio yn dilyn asesu parhaus sy'n golygu bod nofwyr yn symud ymlaen ar eu cyflymder eu hunain ac yn symud dosbarth unwaith y bydd y meini prawf asesu wedi cael eu cyflawni.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

sblash

sblash 1 a 2

Ar gyfer oedolion sy'n cyd-fynd a abai neu blentyn bach, yn fwyaf cyffredin rhwch 4 mis a 18 mis ond yn briodol i blant hyn os hwn yw eu profiad cyntaf yn y dwr.

sblash 3, 4 & 5

I blentyn bach o 2 blynedd, ynghyd yn y dwr gan oedolyn.

sblash 6

Ar gyfer plentyn 3 oed neu'n hyn yn y dwr ar eu pen eu hunain.

 

ton

ton 1 (het goch)

Datblygu hyder a diogelwch yn y dwr, ac wrth fynd i mewn ac allan o'r pwll. Dysgwch arnofio sylfaenol, sgwlio a thechnegau anadly. Dechrau dysgu nofio ar eich blaen, nofio ar y cefn a broga neu pilipala, gyda chymorth os oes angen.

ton 2 (het oren)

Gallu i neidio i mewn i'r pwll. Gwella sgwlio, fel y bo'r angen a thechnegau anadlu. Gleidio efo'ch corff yn syth. Nofio pellteroedd byr ar y bol, ar y cefn a broga neu pilipala, heb gymhorthion.

ton 3 (het melyn)

Casglwch gwrthrych o lawr y pwll. Gwella sgwlio ac arnofio. Dysgwch sut i droedio dwr. Dysgwch y cod SAFE. Nofio pellteroedd byr o bob un o'r pedwar strôc: ar y bol, ar y cefn, broga a pilipala heb gymhorthion.

ton 4 (het gwyrdd)

Dysgwch sut i wneud cychwyn dolffin o dan y dwr. Dysgwch lleoli HELP. Gwella technegau dwr arnofiol a troedio dwr. Gwella techneg o bob un o'r pedwar strôc.

ton 5 (het glas golau)

Dysgwch neidiau o siapau gwahanol. Dysgwch syt i wneud summersault ymlaen a hand stand yn y drw. Gwella sgwlio a thechnegau goroesi personol. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan gynnwys 25m o'ch hoff strôc.

ton 6 (het glas tywyll)

Dysgwch sut i gynhesu yn briodol ar gyfer ymarfer corff a pham. Dysgwch sut i wneud summersault ôl, deifio wyneb pen cyntaf a deifio o eistedd. Gwella technegau goroesi personol gan gynnwys nofio gyda dillad. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan ganolbwyntio ar dechneg.

ton 7 (het porffor)

Dysgwch sut i ddeifio. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio, troedio dwr a sgiliau chylchdroi. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc. Nofiocymysg unigol. Nofio fel rhan o dîm mewn ras gyfnewid. 

gwybodaeth i aelodau'r ysgol nofio

Cynhelir ein rhaglen ysgol nofio am 50 wythnos y flwyddyn, yn ystod pob gwyliau ysgol gydag egwyl o 2 wythnos ar gyfer y Nadolig.

hetiau nofio

Mae hetiau nofio yn cael eu gwisgo gan bob plentyn yn y cynllun ac maent mewn lliwiau gwahanol i nodi lefel y nofio. Darperir hetiau wrth ymuno â’r cynllun ac wrth symud ymlaen drwy'r lefelau. Mae hetiau newydd ar gael i'w prynu o’r dderbynfa.

nofio am ddim

Cofiwch fod cerdyn aelodaeth freedomleisure eich plentyn yn rhoi'r hawl iddo nofio AM DDIM yn ystod yr holl sesiynau nofio cyhoeddus. Mae hyn yn galluogi’r plant i ymarfer yr hyn maent yn ei ddysgu bob wythnos yn ystod y gwersi. Mae rhai lefelau yn cymryd amser i symud ymlaen i'r lefel nesaf - gallai nofio rhwng gwersi helpu i gyflymu'r broses.

canslo debyd uniongyrchol

Gellir canslo aelodaeth debyd uniongyrchol Seren Fôr drwy roi 31 diwrnod o rybudd ysgrifenedig cyn eich taliad debyd uniongyrchol nesaf. Cliciwch yma i ganslo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cofiwch gysylltu â ni.

Ysgol Nofio Ystradgynlais