Canolfan Chwaraeon Ystradgynlais

SA9 1AP

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

oriau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn - Dydd Sul
6.30am - 9.00pm 7.30am-3.00pm
RYDYM AR GAU DROS DRO
Byddwn nol yn fuan!

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur. Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.


a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys