campfa newydd wych i ystradgynlais

cyn hir

clicio yma

oriau agor

dydd llun - dydd iau dydd gwener dydd sadwrn dydd sul
6.30am - 9.45pm 6.30am - 9.00pm 8.00am - 4.00pm 9.30am - 4.30pm
Sunday

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
neu ffoniwch 01639 844854
neu ffoniwch 01639 844854

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur. Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01639 844854

a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys