Mae gan Ganolfan Chwaraeon Ystradgynlais amrywiaeth o gyfleusterau i'r teulu cyfan eu mwynhau yn ystod tymor a gwyliau ysgolion gwladol i blant o bob oed. Darllenwch ymlaen i gael mwy o wybodaeth

Partïon pen-blwydd

Mae partïon Pwll Nofio yn boblogaidd iawn â phlant a gallwch logi'r pwll am awr gyfan o hwyl a sbri a sblasio.

Mae parti pwll yn Ystradgynlais yn costio £70.00 ac os byddwch angen mwy o le ar gyfer parti eich plentyn gallwch logi'r neuadd (cost ychwanegol) er mwyn i’r plant redeg i gael gwared ar unrhyw egni dros ben a chael y te parti holl bwysig!

Dewis amgen i'w pwll yw ein parti Castell Bowndio! Mae'r castell yn y neuadd chwaraeon a gall eich plant bowndio a chwarae wrth fodd eu calon am awr ac yna, fel uchod, gallant ddefnyddio'r neuadd ar gyfer arlwyo'r parti os bydd angen.

clwb gwyliau

[translation pending] There is a great programme of fun things to do during every school holiday with multi-activity daycamps and activities for the kids.

Rhaglen FFRES

Mae FFRES yn helpu plant rhy drwm 5 – 13 oed i ddysgu sut i gadw'n heini ac iach mewn ffordd naturiol. Mae rhaglen deg wythnos ar ôl ysgol yn cefnogi ac addysgu plant a'u rhieni/gofalwyr i oresgyn eu harferion afiach a materion sy'n ymwneud â phwysau a phroblemau eraill corfforol a seicolegol sy'n gysylltiedig â hyn trwy fwyta'n iach a sut i fwynhau gweithgarwch corfforol.

Partneriaeth yw FFRES rhwng Freedom Leisure, Bwrdd Iechyd Powys a Phartneriaid Plant a Phobl Ifanc Powys, lle mae sefydliadau allanol hefyd yn cael eu defnyddio i ddarparu sesiynau penodol wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion teuluoedd.  Mae pob sesiwn yn cael ei rhannu'n gyfartal rhwng trafodaeth ar sail theori yn yr ystafell ddosbarth a sesiynau ymarfer corff llawn hwyl.