Ein Neuadd Chwaraeon

Ein Neuadd Chwaraeon

Gall y brif neuadd chwaraeon ddarparu lle ar gyfer yr holl chwaraeon traddodiadol byddech yn eu disgwyl, gan gynnwys:

  • Badminton (4 cwrt)
  • Pêl-droed
  • Pêl-fasged
  • Hoci
Ein Stiwdio Sbin Dan Do

Ein Stiwdio Sbin Dan Do

Mae Beicio Dan Do yn ymarfer cardio a chryfder hynod effeithiol. Mewn un dosbarth 45 munud, byddwch chi'n reidio beic llonydd i guriad cerddoriaeth anhygoel - ac yn llosgi hyd at 600 o galorïau yn y broses.

Sut I Archebu

Sut I Archebu

Rydyn ni’n ymfalchïo mewn cynnig cyfleusterau dan do fforddiadwy sy’n hygyrch i bawb. Ni yw un o’r ychydig glybiau ble y gallwch archebu cwrt a ‘thalu a chwarae’ heb aelodaeth fisol. Mae ffioedd llogi cwrt yn ddibynnol ar y gweithgaredd, hyd yr amser, ac oedran y cwsmer.

Pam Chwarae Gweithgareddau Dan Do yng Nghanolfan Chwaraeon Ystradgynlais?