Clybiau a Phartneriaid

Yng Nghanolfan Chwaraeon Ystradgynlais rydym yn gweithio gyda llawer o wahanol glybiau a chymdeithasol i ddarparu'r amrywiaeth gorau o chwaraeon a gweithgareddau yn y rhanbarth

Clybiau

Clwb Caiacio Tawe

Ffurfiwyd ein clwb dros 20 mlynedd yn ôl. Ein canolfan yw Ystradgynlais, ar y ffin rhwng Powys/Morgannwg, ac rydym bellach yn cynnig sesiynau pwll yng Nghanolfan Chwaraeon Ystradgynlais .

Ein prif ddiben yw cynnig man cyfarfod i'r rheiny sydd â diddordeb yn y gamp hon. Mae gennym adran polo sy'n datblygu, rhai rhedwyr afon brwd ac ar hyn o bryd rydym yn ceisio ysgogi diddordeb mewn canŵio agored Canada.

Manylion cyswllt y clwb - Jeff Harries 01639 730086 / John Gravelle 01792 418213

Clwb Nofio Ystradgynlais

Mae lleoedd ar gael ar gyfer Nofwyr hyderus sydd eisiau gwella eu nofio a dysgu sgiliau newydd mewn awyrgylch cyfeillgar a llawn hwyl.  Mae'r Clwb yn cyfarfod ar nos Fercher yn ystod y tymor Nofwyr Iau 6-10 oed am 7.30pm a Nofwyr Hŷn 11-18 oed am 8.30pm.

Manylion cyswllt y clwb - Phil Rees 07974 461618

 

Gwylanod Glantawe (Clwb Nofio i'r Anabl)

Mae'r Gwylanod wedi'u cofrestru â Chymdeithas Halliwick ac mae gennym hyfforddwyr sy'n addysgu dull Halliwick o therapi dŵr. Mae'r clwb yn cystadlu mewn cystadlaethau â chlybiau eraill yng Nghymru.

Yn addas i bob oed ac anabledd.

Manylion cyswllt y clwb - Ann Jenkins 01639 849889 

Clwb Carate Cwm Tawe

Sesiynau ar nos Fawrth a nos Iau yn Ystradgynlais 7.00pm - 8.00pm

Manylion cyswllt y clwb - Wayne Jones 07837 071555

Pêl-rwyd Angylion Ystradgynlais

Sesiynau ar nos Lun

Plantos - Dosbarth derbyn i flwyddyn 2 4.45pm-5.30pm  - £3
Crotesi Blynyddoedd 3-6 4.45pm - 5.30pm - £3
Iau o dan 13 oed 7.00pm-8.15pm  - £3.50
Hŷn Blynyddoedd 10 -12 8.15pm - 9.15pm  - £3.50

Manylion cyswllt y clwb - Linda Daniel 07980 043606