Rydym yn deall nad yw un dewis yn addas i bawb, felly os oes yn well gennych wneud ymarfer corff yn y gampfa ar eich pen eich hun neu mewn grŵp, gallwn ddangos i chi sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser ymarfer corff gwerthfawr.

Mae'r ystafell ffitrwydd â 21 gorsaf yn cynnwys amrywiaeth o gyfarpar i weithio pob rhan o'r corff, gan gynnwys cyfarpar cardio fasgwlaidd a hyfforddi cryfder.

Mae'r IFI yn gweithredu cynllun achredu sy'n cydnabod cyflawniadau ac ymrwymiad cyfleusterau hamdden sy'n galluogi pobl anabl i ddod yn fwy egnïol yn gorfforol. Mae'r achrediad yn darparu llwyfan CYNHWYSOL ar gyfer pobl anabl a heb fod yn anabl i fod yn egnïol gyda'i gilydd.

Sut mae cychwyn arni yn y gampfa?

Mae gan holl ddefnyddwyr y gampfa hawl i sesiwn ymgyfarwyddo ragarweiniol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwysedig a fydd yn eich tywys trwy'r cyfarpar ac yn sicrhau ein bod yn gallu addasu eich ymarfer corff i gyflawni eich nodau a dyheadau boed hynny'n mynd yn heini neu'n fwy heini, colli pwysau neu dynhau eich cyhyrau neu os ydych yn hyfforddi i wella o ran eich chwaraeon o ddewis.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae Ystradgynlais yn cynnig popeth i chi, p'un a ydych yn mynd i'r gampfa am y tro cyntaf ynteu'n athletwr profiadol.

Mae marc yr IFI (Cynllun Ffitrwydd Cynhwysol) ar yr holl beiriannau hyfforddiant cryfder yn yr ystafell ffitrwydd. Rhoddir y marc i'r peiriannau sy'n hygyrch i bawb.

Maer holl gyfarpar ffitrwydd â’r marc uchod ac yn golygu bod yr ystafell ffitrwydd yma yn Ystradgynlais yn hygyrch i bawb.

Mae'r IFI yn gweithredu cynllun achredu sy'n cydnabod cyflawniadau ac ymrwymiad cyfleusterau hamdden sy'n galluogi pobl anabl i ddod yn fwy egnïol yn gorfforol. Mae'r achrediad yn darparu llwyfan CYNHWYSOL ar gyfer pobl anabl a heb fod yn anabl i fod yn egnïol gyda'i gilydd.