prisiau gweithgareddau

prisiau gweithgareddau o 1 Ionawr 2022

nofio

pris

Oedolion £4.30
Iau (dan 16) £3.10
Rhiant a Plentyn £5.70
Teulu £9.60
Plentyn dan 3 oed Am Ddim
Hyn (Powys) £3.50
Erobeg yn y Dwr £5.90
   

iechyd a ffitrwydd

 

Ffitrwydd achlysurol £7.20
Ffitrwydd ahlysurol (iau) £3.70
1:1 sesiwn £30.00
   

ymarfer corff grŵp

 

Dosbarthiadau ffitrwydd £5.90
   

chwaraeon â raced

 

 badminton - oedolion yr awr £9.50
 badminton - au yr awr £7.00
   

turf cae astro

 
ATP - 1 awr oedolion £50.00
ATP hanner - 1 awr oedolion £30.00
ATP - 1 awr iau £41.00
ATP hanner - 1 awr iau £26.00
ATP cyfateb - oedolion £66.50
ATP cyfateb - iau £47.00
   

amrywiol

 
Sawna £5.00
Sawna a nofio £6.50
Parti Penblwydd - Pwll £90.00
Parti Penblwydd - Castell Gwynt £80.00