prisiau gweithgareddau

prisiau gweithgareddau o 1 Ionawr 2018

nofio

pris

Oedolion £3.60
Iau (dan 16) £2.70
Rhiant a Plentyn £4.90
Teulu £8.80
Plentyn dan 3 oed Am Ddim
Hyn (Powys) Am Ddim
Erobeg yn y Dwr £5.00
Agua Tots £1.00
   

iechyd a ffitrwydd

 

Ffitrwydd achlysurol £6.00
Ffitrwydd ahlysurol (iau) £2.70
1:1 sesiwn £22.10
   

ymarfer corff grŵp

 

Dosbarthiadau ffitrwydd £5.00
   

chwaraeon â raced

 

 badminton - oedolion yr awr £7.10
 badminton - au yr awr £5.70
   

turf cae astro

 
ATP - 1 awr oedolion £43.00
ATP hanner - 1 awr oedolion £25.90
ATP - 1 awr iau £35.40
ATP hanner - 1 awr iau £22.70
ATP cyfateb - oedolion £56.80
ATP cyfateb - iau £40.80
   

amrywiol

 
Sawna £4.20
Sawna a nofio £5.90
Parti Penblwydd - Pwll £70.00
Parti Penblwydd - Castell Gwynt £60.00