prisiau gweithgareddau

prisiau gweithgareddau o 1 Ionawr 2020

nofio

pris

Oedolion £4.00
Iau (dan 16) £2.90
Rhiant a Plentyn £5.40
Teulu £9.00
Plentyn dan 3 oed Am Ddim
Hyn (Powys) £3.20
Erobeg yn y Dwr £5.70
   

iechyd a ffitrwydd

 

Ffitrwydd achlysurol £6.70
Ffitrwydd ahlysurol (iau) £3.10
1:1 sesiwn £24.20
   

ymarfer corff grŵp

 

Dosbarthiadau ffitrwydd £5.70
   

chwaraeon â raced

 

 badminton - oedolion yr awr £7.80
 badminton - au yr awr £6.30
   

turf cae astro

 
ATP - 1 awr oedolion £46.50
ATP hanner - 1 awr oedolion £28.00
ATP - 1 awr iau £38.00
ATP hanner - 1 awr iau £24.50
ATP cyfateb - oedolion £62.00
ATP cyfateb - iau £44.00
   

amrywiol

 
Sawna £4.70
Sawna a nofio £6.10
Parti Penblwydd - Pwll £70.00
Parti Penblwydd - Castell Gwynt £75.00