prisiau gweithgareddau

prisiau gweithgareddau o 1 Ionawr 2020

nofio

pris

Oedolion £4.10
Iau (dan 16) £3.00
Rhiant a Plentyn £5.50
Teulu £9.20
Plentyn dan 3 oed Am Ddim
Hyn (Powys) £3.30
Erobeg yn y Dwr £5.80
   

iechyd a ffitrwydd

 

Ffitrwydd achlysurol £6.90
Ffitrwydd ahlysurol (iau) £3.20
1:1 sesiwn £25.00
   

ymarfer corff grŵp

 

Dosbarthiadau ffitrwydd £5.80
   

chwaraeon â raced

 

 badminton - oedolion yr awr £9.00
 badminton - au yr awr £6.50
   

turf cae astro

 
ATP - 1 awr oedolion £47.80
ATP hanner - 1 awr oedolion £28.80
ATP - 1 awr iau £39.00
ATP hanner - 1 awr iau £25.10
ATP cyfateb - oedolion £63.70
ATP cyfateb - iau £45.20
   

amrywiol

 
Sawna £4.80
Sawna a nofio £6.20
Parti Penblwydd - Pwll £70.00
Parti Penblwydd - Castell Gwynt £75.00