Canolfan Chwaraeon Llanidloes

Canolfan Chwaraeon Llanidloes

Croeso i Canolfan Chwaraeon Llanidloes

Croeso i Canolfan Chwaraeon Llanidloes

Mewn partneriaeth gyda Cyngor Sir Powys, Freedom Leisure sy’n rheoli Canolfan Hamdden Aberhonddu. Ein nod yw "gwella bywydau trwy hamdden", darparu cyfleusterau fforddiadwy, cynhwysol a chynaliadwy i’r gymuned gyfan eu mwynhau.

Deunydd Hyrwyddo Presennol

Gweithgareddau ar y Gweill

Sut i gyrraedd

Sut i gyrraedd

Mae’n rhwydd teithio i’n canolfan, ac mae nifer o lwybrau gwahanol ar gael ar gludiant cyhoeddus i’ch helpu ein cyrraedd!

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Rydym am gyflogi! Dewch i ymuno â’r tîm

Mae’r gwasanaethau hamdden yr ydym yn eu cynnig yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac yn gwneud gwir wahaniaeth i iechyd a llesiant pobl ar lefel leol iawn. Mae gweithio i Freedom Leisure yn eich galluogi chi i chwarae rôl gadarnhaol, leol iawn, a gwella bywydau drwy hamdden a gwneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned.