Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

cynigion yr haf

i'r teulu cyfan

clicio yma

gweithgareddau gwyliau'r pasg

clicio yma

oriau agor

dydd llun dydd mawrth dydd mercher dydd lau dydd gwener dydd sadwrn dydd sul
6am-12pm & 5pm-9pm 5.00pm - 9.00pm 6am-12pm & 5pm-9pm 5.00pm - 9.00pm 6am-12pm & 5pm-9pm 10am-3pm 10am - 3pm

Accessibility

  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
  • Cyfleusterau newid hygyrch
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01982 552324 (sc) / 552603 (pool)
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01982 552324 (sc) / 552603 (pool)

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur.

 Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

mae y canolfan mewn llanfair ym muallt yn gwych, a mae y tim yn bendigedig.

mary
I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01982 552324 (sc) / 552603 (pool)

Croeso i Canolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt, a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys.