Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

oriau agor dros y nadolig

allan nawr!

clicio yma

oriau agor

dydd llun dydd mawrth dydd mercher dydd lau dydd gwener dydd sadwrn dydd sul
6am-11am & 5pm-9pm 5.00pm - 9.00pm 6am-11am & 5pm-9pm 5.00pm - 9.00pm 6am-11am & 5pm-9pm 10am-3pm 10am - 3pm

Accessibility

  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
  • Cyfleusterau newid hygyrch
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01982 552324 (sc) / 552603 (pool)
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01982 552324 (sc) / 552603 (pool)

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur.

 Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

mae y canolfan mewn llanfair ym muallt yn gwych, a mae y tim yn bendigedig.

mary
I holi am aelodaeth cliciwch yma neu ffoniwch 01982 552324 (sc) / 552603 (pool)

Croeso i Canolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt, a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys.