Pwll Nofio a Chanolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt

LD2

adborth cadw lle ar-lein

gosod fel fy nghanolfan i

oriau agor

Rydym ar gau dros dro
Byddwn nol yn fuan!

Accessibility

  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
  • Cyfleusterau newid hygyrch

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, ifanc a hen, profiadol neu ddechreuwyr. Gellir teilwra'r amser y mae sesiwn yn y gampfa'n ei gymryd i fod yn addas i'r ffyrdd o fyw modern mwyaf prysur.

 Bydd ein hyfforddwyr yn dylunio rhaglen gampfa unigryw i chi yn arbennig i ddiwallu eich anghenion a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Rydym yn cynnig y cyfarpar ffitrwydd ac ymarfer corff diweddaraf a thîm o staff hyfforddedig a brwdfrydig. Gallwn gynnig popeth sydd ei angen arnoch i wneud ymarfer corff, cyflawni eich nodau a dyheadau, ymlacio a chymdeithasu.

mae y canolfan mewn llanfair ym muallt yn gwych, a mae y tim yn bendigedig.

mary

Croeso i Canolfan Chwaraeon Llanfair-ym-Muallt, a weithredir gan Freedom Hamdden ar ran Cyngor Sir Powys.