Ymgynghori Cymunedau Egniol Freedom Leisure 2018/2019

November 1 2018

Dweud Eich Dweud! Gyda Freedom Leisure

Dweud eich Dweud! Gyda Freedom Leisure

Fel sefydliad dielw, sy'n datblygu rhaglenni gweithgaredd lleol, rydym eisiau i CHI gael dweud EICH DWEUD trwy gwblhau arolwg ar-lein syml iawn a fydd yn cymryd 5 munud. Trwy ddewisyr ardal rydych yn byw ynddi ac ateb nifer o gwestiynau amlddewis, dymunwn wybod beth rydych chi eisiau oddi wrthym yn eich ardal lleol. P'un a yw'n rhaglen weithgaredd newydd sbon, gweithgaredd i rieni a phlant bach, sesiynau gweithgareddau am ddim, gweithgareddau chwareon-benodol neu ddarganfod mwy yn unig, rydym eisiau clywed gennych.

Caiff ymatebion yr holl arolygion eu dadansoddi er mwyn i ni ddatblygu hyd yn oed mwy o raglenni a gweithgareddau o Fis Ebrill 2019. Mae gennychyr opsiwn i adael eich manylioncyswlltar y diwedd - a phediwch ag anghofio optio i mewn os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, er mwyn i ni allu rhoi gwybod i chi am weithgareddau lleol yn eich ardal. 

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/Z635LDG