cyfarfodydd a chynadleddau

Yn ogystal â bod yn gyfleuster chwaraeon, mae Canolfan Hamdden Bro Ddyfi hefyd yn ganolfan gymdeithasol ar gyfer y gymuned leol ac unrhyw fusnesau cyfagos. Rydym yn gallu cynnal amrywiaeth o gyfarfodydd a digwyddiadau cymdeithasol mewn amgylchedd braf a chyfeillgar sy'n agos at ganol Bro Ddyfi.

cyfarfodydd a chynadleddau

Mae amrywiaeth o ystafelloedd ar gael sy'n gallu darparu lle ar gyfer 10 – 400 o bobl â detholiad o gyfarpar gweledol a sain i ddewis o'u plith. Bro Ddyfi yw'r lleoliad delfrydol ar gyfer amrywiaeth o achlysuron arbennig fel cynhadledd, cinio, priodas, sioe ffasiynau, cyngerdd neu barti pen-blwydd

digwyddiadau cymdeithasol

Mae'r Ganolfan ar gael i gynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cymdeithasol gan gynnwys cyngherddau, pantomeimiau, disgos, partïon priodas, partïon pen-blwydd, pen-blwyddi priodas, bedyddiadau, dramâu, dawnsio llinell, ffeiriau elusennol, marchnadoedd ffermwyr ac ati.

Mae gan y Ganolfan drwydded lawn a gellir trefnu bar ar gais.

Gall y Brif Ystafell ddarparu lle ar gyfer hyd at 400 o bobl.