Neuadd Fowls Mae'r neuadd fowls dan do yn cynnwys pedair lawnt dan do ac ardal wylio.

Neuadd fowls

Mae'r neuadd fowls dan do yn cynnwys pedair lawnt dan do ac ardal wylio. Mae'n cynnal gornestau Sirol a Chenedlaethol yn rheolaidd ynghyd ag amrywiaeth o gynghreiriau lleol. Mae cyfarpar bowls ar gael i'w llogi a chodir fesul awr am y lawntiau.